Αρχική σελίδα \ Θηράματα \ Πουλιά Υδρόβια και Παρυδάτια  
 
 
Κότσυφας (Turdus merula)
Κουρούνα Σταχτοκουρούνα (Corvus corone)
Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)
Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar)
Ορτύκι (Coturnix coturnix)
Πετροπέρδικα (Alectoris graece)
Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
Τσίχλα (Turdus philomelos)
Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
Φάσα (Columba palumbus)
Φασιανός (Phasianus colchicus)
Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)
Καλημάνα (Vanellus vanellus)
Κιρκίρι (Anas crecca)
Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos)
Σαρσέλα (Anas querquedula)
Σουβλόπαπια (Anas acuta)
Σφυριχτάρι (Anas penelope)
Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)
Φλυαρόπαπια (Anas strepera)
Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)
Φαλαρίδα (Fulica atra)

 

 

 
 
 
     

 

 

Αρχική :: Προφίλ Συλλόγου :: Δικαιολογητικά - Κόστος άδειας :: Ανακοινώσεις :: Δικαιολογητικά Κ.Σ.Κ. :: Eρωτηματολόγιο για τις Εξετάσεις Νέων Κυνηγών :: Ρυθμιστικη :: Αγγελίες :: Θηράματα :: Σκυλια :: Φυσίγγια :: Επικοινωνία

Login Αναζήτηση

 
 
active³ 4.3 · © Ultravision · Όροι χρήσης ·